Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

Chcesz się zareklamować na naszej stronie? Zadzwoń!

Jacek Kardach
602 684 877

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
UCHWAŁA
 
Towarzystwa Krzewienia Sportu „Siatkarz Jarocin” z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Krzewienia Sportu „Siatkarz” Jarocin.
 
                                                           Par. 1
 
            Zarząd  Towarzystwa Krzewienia Sportu „Siatkarz” Jarocin z własnej inicjatywy, działając na podstawie par.10 pkt. 1 i 2 Statutu TKS „Siatkarz” Jarocin uchwałą z dnia 1 czerwca 2016 roku zwołuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Krzewienia Sportu „Siatkarz” Jarocin, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 roku w siedzibie przy ul.Brzozowej 3 w Jarocinie o godz. 19.00 – w I terminie i o godz. 19.15 – w II terminie.
 
                                                           Par. 2
 
 
Porządek zebrania:
 
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawdzenie obecności.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania, jego zastępcy oraz powołanie sekretarza
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór komisji.
       a) mandatowo – skrutacyjnej
       b) uchwał i wniosków
6.   Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015 (prezes)
7.   Sprawozdanie finansowe za rok 2015 (skarbnik)
8.   Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015
9.   Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Wolne głosy i wnioski
11. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków
12. Zakończenie obrad
 
 
 
                                                           Par. 3
 
Wykonanie uchwały powierza się p.Michałowi Sorkowi – Prezesowi Zarządu.
 
                                                           Par.4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 1 czerwca 2016 r.

Subskrybuj kanał RSS serwisu